ЦЕНИ

Относно ЦЕНОВА ОФЕРТА

Иво Вартанян – Сватбено видео

Моля направете запитване на:

 wartanian@gmail.com    или       +359 898 439 852
Като посочите дата и локация на сватбеното тържество.

Ангажиментът се счита за поет след превеждането на 30% от сумата като капаро . Останалата сума се превежда в  деня на сватбеното тържество .